Articles published with Length-weight relationship
Dianchang Zhang 1,2,3 , Kecheng Zh 1,2,3 , Fahui Gong 1,2 , Xiaoxiao S n 1,2 , Shigui Jiang 1,2,3
International Journal of Aquaculture, 2016, Vol. 6, No. 9
Long Wang 1,2,3 , Nan Zhang 1 , Zhenhua Ma 1 , Huayang G o 1 , Caiyan Zh 1 , Dianchang Zhang 1
International Journal of Aquaculture, 2015, Vol. 5, No. 7
N. Jaya rabha, S. P r othaman, M. Sriniva an
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 30