Articles published by Xiaoying Xu
Jinni Wu, Xiaoying Xu, Limei Wu
International Journal of Marine Science, 2024, Vol. 14, No. 1
Xiaoying Xu, Jia Xuan
International Journal of Aquaculture, 2023, Vol. 13, No. 11