Articles published by Zhenhua Ma
Zhenhua Ma, Huayang Guo, Nan Zhang, Zemin Bai
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 13
Jian Guan, Zhenhua Ma, Yongyun Zheng, Shuguang Guan, Chenglin Li, Hongjun Liu
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 12