Articles published with Survival
Y.D. Li 1,2,3 , S.G. Jiang 1,2 , J.H. H ang 1,2 , Z.H. Ma 1,2 , F.L. Zho 1,2
International Journal of Aquaculture, 2015, Vol. 5, No. 39
Masautso E. Sakala, Confred G. M ka
International Journal of Aquaculture, 2014, Vol. 4, No. 22
Zhenhua Ma 1,2 , Huayang G o 1,2 , Nan Zhang 1,2 , Zemin Bai 3
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 13
Jian G an 1 , Zhenhua Ma 2 , Yongyun Zheng 1 , Shuguang G an 1 , Chenglin Li 1 , Hongjun Li 1
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 12