Articles published with Litopenaeus vannamei
Xiaohan Chen, Digang Zeng, Xiuli Chen, Daxiang Xie, Yongzhen Zhao, Chunling Yang, Ning Ma, Yongmei Li
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 62
Durai V 1 , B. G nalan 2 , P. John on 2 , M. L. Mahe waran 2 , M. Pravink mar 2
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 14
B. G nalan 1 , P. So ndara andian 1 , T. Anand 2 , Anil S. Kotiya 3 , Nina Tabitha Simon 1
International Journal of Aquaculture, 2014, Vol. 4, No. 4
Joshua A. Ha l n 1,2 , Eudes Correia 3 , Kevin Strychar 2 , Timothy Morri 3 , Tzachi Samocha 3
International Journal of Aquaculture, 2012, Vol. 2, No. 6